Medewerker – Aanmelden

Type contract (verplicht)

Achternaam

Voorletter(s)

Roepnaam

Geslacht

Burgerservicenummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Burgelijkestaat

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiele nummer

E-mailadres (verplicht)

IBAN

Identificatiebewijs

Nummer

Geldig tot

Voeg hier een kopie ID-bewijs voorkant toe

Voeg hier een kopie ID-bewijs achterkant toe

Kinderbijslagnr of ISIC-nr

Functie

Bruto uurloon

Tarief

Reserveringen direct uit betalen?

Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding

Indien ja: Doorbelasten naar klant?

Overige vergoedingen

Indien ja: Doorbelasten naar klant?

Werkzaam bij

Datum indiensttreding

Vast aantal uren per week

Vaste uren, namelijk

Aantal jaren werkervaring

Heeft de werknemer een doelgroepsverklaring van het UWV?

In bezit VCA

Werknemer heeft de afgelopen 26 weken arbeid verricht voor opdrachtgever

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld (verplicht)
Ja

Naam

Datum

Plaats

E-mail werkgever (verplicht)