Klant – Uitzenden

Handelsnaam / Bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres contactpersoon (verplicht)

Contactpersoon

Geslacht

KvK nummer

Plaats KvK

Naam bank

Plaats bank

IBAN

Tarief

Aantal uur

Aantal medewerkers

BTW verlegd

Zo ja, BTW nummer

Loonheffingnummer

G-Rekening

G-Rekening Percentage

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld (verplicht)
Ja

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Datum (verplicht)