Direct klant worden – Payrolling

Handelsnaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Mobiele nummer

E-mailadres (verplicht)

Contactpersoon

Geslacht

KvK nummer

Plaats KvK

Naam bank

Plaats bank

Branche

Geldende CAO (verplicht)

Hoe wilt u verlonen?

Wilt u gebruik maken van ons planningssysteem?

Lid branchevereniging (verplicht)

Indien ja: lidnummer branchevereniging

Ja, aantal medewerkers

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld (verplicht)
Ja

Naam

Datum